Valentina Cindori
Mag.paed.soc.
Supervizor psihosocijalnog rada
Gestalt psihoterapeut

TKO JE VALENTINA CINDORI?

Zovem se Valentina Cindori. Završila sam Edukacijsko rehabilitacijski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje sam stekla zvanje mag.paed.soc. (socijalni pedagog).

Kvalificirani sam edukator i supervizor tehnike "Tools4U" -Treninga kognitivnih i socijalnih vještina za mlade prijestupnike u organizaciji Nizozemskog instituta PI Research. Licencirani sam supervizor i metasupervizor psihosocijalnog rada.

Gestalt sam psihoterapeut. Diplomirala sam pri Gestalt Centru Homa u Zagrebu na temu "Život s paničnim napadima".

Članica sam Hrvatske komore psihoterapeuta, Hrvatske komore socijalnih pedagoga, Hrvatskog društva socijalnih pedagoga (HUSP), Hrvatskog društva supervizora (HDSOR), međunarodne grupe supervizora Europskog udruženja te Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta (DGIPH) Hrvatske.