Valentina Cindori
Mag.paed.soc.
Supervizor psihosocijalnog rada
Gestalt psihoterapeut

SUPERVIZIJSKI RAD

Tijekom 2003.g. supervizirala sam rad NGO "Duga" za pomoć zlostavljanim ženama i djeci.

Obučavala sam i supervizirala djelatnike u sustavu socijalne skrbi u treningu pod nazivom "Tools4U" za rad s mladim prijestupnicima (trening kognitivnih i socijalizacijskih vještina) od 2011. godine.

Od 1999. do 2015. godine provodila sam kontinuirano superviziju psihosocijalnog rada u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja, te nevladinih udruga na području psihosocijalnog rada na području Zadra i zadarske županije.

U studenom 2016.g. vodila sam superviziju djelatnika BIOS-a na Međunarodnom skupu u Zadru stručnih radnika Crkvenih bračnih i obiteljskih savjetovališta pod nazivom: "Rad s traumatiziranim osobama i njihovim obiteljima".

Tijekom 2018. godine sam supervizirala djelatnike CZSS-a Split.

U okviru projekta Grada Zadra "Škola PUN-a mogućnosti" tijekom 2016.g., 2017.g. i 2018.g. potaknula sam i osmislila formiranje te vodila supervizijske grupe pomoćnika u nastavi kao i grupe podrške za roditelje djece s teškoćama u razvoju.

Tijekom 2019 – 2020. sam sudjelovala u projektu "Stručna supervizija zatvorskog sustava RH i službenika u probaciji", vodila sam supervizijsku grupu kolegica iz probacije i zatvorskog sustava u Dalmaciji u suradnji s Udrugom Ambidekster klub iz Zagreba.

Prethodno sam tijekom 2018-2020. godine bila angažirana u vođenju grupne supervizije stručnih radnika u CZSS Šibenik, Caritasu Splitske nadbiskupije kao i u vođenju online superviziji studenata poslijediplomskog studija "Psihosocijalni pristup u socijalnom radu". Tijekom 2020. godine sam sudjelovala u vođenju individualne superviziju kao dijela aktivnosti UNICEF programa "Psihosocijalna podrška stručnjacima socijalne skrbi koji skrbe za djecu tijekom stresnih događaja velikih razmjera i katastrofa".

U periodu 2020-2023. godine sam bila angažirana na poslovima supervizora stručnih radnika u CZSS-u Zadar.

Na projektu UNICEF-a "Briga o mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška djeci iz Ukrajine i njihovim skrbnicima u Hrvatskoj" tijekom 2022-2023. godine bila sam angažirana na poslovima supervizora djelatnicima socijalne skrbi na području RH.

Tijekom 2023.g. sam angažirana na poslovima supervizora stručnih radnika u Obiteljskog centra u Splitu i Zavoda za socijalni rad Područni ured u Splitu.