Savjetovanje pojedinaca i grupa, obiteljska i partnerska terapija, različiti problemi djece i mladih, poteškoće na relaciji roditelji - djeca

Kako se nositi s novim životnim situacijama

U komparaciji sa psihoterapijom, savjetovanje je kraća forma stručne intervencije kojom se klijentu olakšava suočavanje i donošenje odluka u različitim situacijama u kojima se u nekom trenutku svog života može zateći bilo tko (npr. stres, mobbing, gubitak posla, kriza u braku, usamljenost i dr.). Kroz savjetovanje se s klijentom radi na konkretnom cilju i pronalaženju što kvalitetnijeg rješenja za određeni problem.

Pri tome se ne nude gotova rješenja, već se kroz razgovor i podršku pomaže u procesu osvještavanja različitih pristupa istom problemu, mogućih rješenja, sagledavanju mogućih ishoda, te uz kvalitetnu informiranost i emocionalno prorađivanje problema pruža podrška u donošenju odluke koja odgovara konkretnom trenutku i uvjetima. Iako po formi i sadržaju savjetovanje može djelovati jednostavno, njegova efikasnost i dobrobit za život pojedinca mogu biti veliki i olakšati donošenje kvalitetnih odluka u zahtjevnim životnim situacijama.

Cilj savjetovanja je također i naučiti nove vještine koje će omogućiti učinkovitije suočavanje s novim životnim situacijama i prilagođavanje. Savjetovanje je primjenjivo u radu s različitim skupinama ljudi, s pojedincima i grupama, obiteljskoj i partnerskoj terapiji i u radu s djecom i adolescentima.

Namijenjeno je djeci s emocionalnim problemima i razvojnim krizama, problemima prilagodbe, s poremećajem u ponašanju, te blažim razvojnim smetnjama, također i roditeljima koji imaju nedoumice u pristupu i odgoju djece, nadarenoj djeci i njihovim obiteljima, adolescentima, učenicima i studentima koji žele postići bolje prihvaćanje sebe i okoline, otkriti svoje talente, riješiti se loših navika, poboljšati uspjeh u školi, ostvariti više slobode i bolje odnose s vršnjacima, pronaći odgovarajuće zanimanje, ostvariti bolju suradnju sa školom i zajednicom i sl.