PSIHOTERAPIJA - Humanistička i holistička, usmjerena na osobu kao cjelinu

Geštalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija je humanistička i holistička, usmjerena je na osobu kao cjelinu, uz poštivanje svih obilježja i posebnosti. Glavni je fokus na kontaktu i svjesnosti, na onome što se događa sada i ovdje, također i na obrascima i procesima u svakodnevnom životu. Velika se uspješnost postiže u radu s klijentima koji imaju panične napade, strahove, nisko samopouzdanje i samopoštovanje, osjećaju se nesretni te pate od anksioznosti i raznih psihosomatskih tegoba uzrokovanih stresom poput glavobolje, nesanice, visokog i niskog tlaka, poremećaja u radu štitnjače, poremećaja prehrane i sl. Uz primjenu psihoterapijskih tehnika postiže se sveobuhvatniji uvid vezano za odnos roditelja i djece, kvalitetniji odabir odgojnih postupaka i metoda, kao i mogućnost harmoniziranja obiteljskih i partnerskih odnosa unaprjeđenjem komunikacijskih vještina i vještina samozastupanja te povećanjem kapaciteta razumijevanja, uvažavanja i prihvaćanja različitosti.

Čovjek je sastavni dio okoline u kojoj živi i u kontaktu s okolinom konstantno doživljava i zadovoljava različite potrebe. U skladu s holističkim načelima, rađamo se s potencijalom i svim resursima koji nam pomažu u ispunjenju svojih potreba kroz kontakt s okolinom. Međutim, tijekom razvoja u manjoj ili većoj mjeri, ovisno o iskustvu svakoga od nas, događaju se smetnje ili prekidi u zadovoljenju potreba.

Tada počinjemo potiskivati ili blokirati različite aspekte sebe radi vlastite prilagodbe i onda to nastavljamo primjenjivati kroz život. Navedeno ponašanje, naučeni mehanizmi koji blokiraju prirodni ciklus zadovoljenja potreba dovode do napetosti u svakodnevnom životu, smetnji u funkcioniranju i kontaktu sa sobom i drugima.

Cilj terapijskog procesa je omogućiti osobi da bude svjesnija svojih potreba i da ih ponovno regulira na nesmetan način. Navedeno se postiže kroz razvoj povjerljivog odnosa između klijenta i terapeuta, učenje kroz novo, drugačije iskustvo i istraživanje, kroz poticanje odgovornosti za sebe te rad sa stavovima i/ili navikama koje osobu sprječavaju u slobodnijem funkcioniranju.

U geštalt psihoterapijskom pristupu primjenjuju se ekspresivne terapijske tehnika (crtež, igra, modeliranje, pijesak, igre uloga, dramatizacija i sl.) kao i rad s tijelom i korištenje pokreta a sve kako bi se osoba lakše izrazila i kako bi se ostvarili terapijski ciljevi.

Dodatno se često koristi rad sa snovima i fantazijama te asocijativnim kartama kako bi se kroz simbole istražila perspektiva i način funkcioniranja klijenta te eksperimentiralo s drugačijim ishodima od onih koji osobu čine nesretnima i nezadovoljnima.

Geštalt pristup je primjenjiv u radu s različitim skupinama ljudi, s pojedincima i grupama, u obiteljskoj i partnerskoj terapiji kao i u radu s djecom i adolescentima.

Namijenjeno je osobama s prolaznim blažim do srednje izraženim psihičkim tegobama; uzrokovanim problemima prilagodbe na životne promjene i izazove, problemima u odnosima, partnerskim problemima, problemima na radnom mjestu, poteškoćama u odgoju djece, poteškoćama uzrokovanih nezaposlenošću, umirovljenjem, bolešću, gubitkom i žalovanjem, odlaskom djece od kuće, potom osobama sklonim depresiji, anksioznosti, psihosomatskim smetnjama, ovisničkom ponašanju, osobama s traumatskim iskustvima, osobama s problemom ovisnosti, poremećajima prehrane, poremećajem spavanja, napadima panike, raznim strahovima, kao i svim zainteresiranima za rad na sebi s ciljem postizanja većeg unutrašnjeg mira, skladnijih odnosa s okolinom, realiziranja svojih potencijala i postizanja željenog.