M.O.R.E. – Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika

Caritas Nadbiskupije Split je u suradnji s Centrom Arka iz Zadra, obrtom za savjetovanje, superviziju i edukaciju, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ organizirao superviziju za 11 sudionika, Naziv projekta je: „M.O.R.E. – Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika“.

Projekt sufinancira Europska unija (85% sredstava) iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15 % sredstava), u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Cilj supervizije je podrška stručnom timu koji radi u području odgoja, obrazovanja i pružanja psihosociopedagoške pomoći. U okviru ovog Projekta održati će se 12 susreta jednom mjesečno sa dvije grupe. Sudjelovanje u superviziji je dobrovoljno.

Dosadašnja provedena istraživanja, kao i dugogodišnja iskustva u radu sa supervizijskim grupama u oblasti socijalne politike, obrazovanja, pravosuđa, nevladinih udruga, pokazuju da polaznici supervizije imaju veći osjećaj profesionalne kompetentnosti, veće vlastito samopouzdanje, veće razumijevanje korisnika i realnije procjenjivanje njihovih potreba, veće zadovoljstvo u profesionalnom radu, manji doživljaj profesionalnog stresa, sposobnost učenja iz vlastitog iskustva, imaju bolji doživljaj sebe kao stručnjaka, zamjećuju poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju, odnosno, općenito imaju pozitivniji doživljaj posla… Sve navedeno je važno zbog krajnjih korisnika, kako bi kvaliteta pruženih usluga bila na najvišoj razini.

Supervizija je posljednjih godina postala važnim oblikom profesionalnog usavršavanja i profesionalne podrške.

Valentina Cindori, mag.paed.soc. i licencirani supervizor psihosocijalnog rada.

U Splitu i Zadru, kolovoz 2020.g.

Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka