EDUKACIJA - Socijalne, komunikacijske i emocionalne vještine

Od komunikacije do razvoja roditeljskih kompetencija

Socijalne, komunikacijske i emocionalne vještine pomažu osobama u boljem funkcioniranju kako osobno tako i profesionalno, kao i u interakciji s drugim ljudima.

Jednako kao što se vježbom razvijaju tjelesne vještine (npr. sportom ) isto tako se mogu razvijati socijalne, komunikacijske i emocionalne vještine, odnosno naučiti i uvježbati neka nova znanja i vještine.

Kroz stručno vođenu i strukturiranu edukaciju pruža se podrška u razvoju tih vještina kroz individualni i/li grupni rad. Pristup je kombinacija teorijskih znanja uz primjere iz života i praktičnu primjenu kroz vježbe i iskušavanje novih vještina.

Moguće teme su:
•komunikacijske vještine
•aktivno slušanje, Ja-poruke
•značaj i razumijevanje neverbalne komunikacije
•asertivnost
•samopoštovanje, samopouzdanje
•odgovornost, motivacija
•odnosi s drugima (partnerski, obiteljski i prijateljski)
•kako unaprjeđivati i razvijati timski rad u radnoj sredini
•podrška razvoju profesionalnog identiteta
•supervizija
•odgojno-obrazovno uključivanje djece/učenika s teškoćama u razvoju
•podrška u učenju učenicima s teškoćama u razvoju
•odgojni i obrazovni izazovi u radu s djecom/ učenicima s teškoćama u razvoju
•razumijevanje poremećaja u ponašanju
•razvoj roditeljskih kompetencija i sl.